Nytt lyft

Malmö kommun håller på med arbeten för att förbättra vattnet i Malmö kanal, och tyvärr så innebär det att vi nu måste hoppa ur kajakerna och lyfta dem över fördämmningen på väg ut till Öresund. De har nämligen satt igen hålet i fördämningen som vi brukar använda, och istället lagt dit flytbryggor och ramper. De tittar även på möjligheter att göra det smidigare för oss i framtiden. Styrelsen har kontakt med dem, och hör gärna av er till oss om ni har feedback eller förslag på förbättringar. Anledningen till att sätta igen hålet är att det flyter in för mycket skräp den vägen som sedan sätter igen pumpen vid turbinen. Nu skall vattnet istället komma in via två rör som ligger under hundrastplatsen. 

De har också för tilfället ett par länsar på plats som hindrar att vi använder lyftet vid turbinen för att komma in i kanalen. Dessa skall dock försvinna snart, eftersom de bara är där tillfälligt när de har muddrat runt turbinen.