Kallelse till årsmöte

Välkommen till årsmöte online på Zoom på onsdag 16 februari klockan 18:30. Länken till Zoom-mötet samt dagordning har skickats ut via mail. Övriga handlingar skickas via mail senast en vecka före årsmötet.

I år får var och en själv stå för god mat och dryck. 

Väl mött!
Styrelsen