Städdag och vilda ätliga växter-vandring

 Nu på söndag 9 maj kl 10 är det dags för årets städdag - tänk på att ta med egen matsäck! Vi kommer dela in oss på plats i en grupp för trädgården (ledd av Åse), en grupp för kajakhallen (ledd av Anders K) och en grupp för huset (ledd av Per). Detta är främst för att minimera spring och underlätta att vi kan hålla avstånd – vi ber alla att hjälpa till med detta! Blir det mycket stor uppslutning finns det möjlighet att skingra oss lite genom att t.ex. plocka skräp längs kanalen, eller genom att Ulrike redan tar en liten grupp intresserade på en vilda ätliga växter-vandring. Annars kvarstår planen att det blir en vilda ätliga växter-vandring i direkt anslutning till städdagen, ca. kl 14:30.