Tjäröfestivalen 2019

Kanotföreningen Öresund kommer att arrangera TJÄRÖFESTIVALEN 2019 den 13-15 september.
Årets festival blev mycket lyckad och vi tycker det är en tradition som bör fortsätta.

Boka redan nu in datumen så kommer det mer information efter hand.