Långfärd Kävlingeån 21 april

Lördag den 21 april är det dags för årets första långfärd! Vi kommer färdas på Kävlingeån mellan Gårdsstånga och Vombsjön, vilket är en sträcka på cirka 20 km.

Så här på vårkanten hoppas vi på att få kunna se ett rikt fågelliv längs färden – precis vid utloppet från Vombsjön angränsar Kävlingeån till Vombs ängar och här finns utloppet av Klingavälsån; båda ingår i naturområdet Fågelriket.

Anmäl dig senast onsdagen den 18 april till langfard@kforesund.se. Ange i din anmälan om du har bil, takräcke och/eller dragkrok. Vill du boka en speciell kajak för turen kan du ange även det i din anmälan.

Varmt välkomna till denna tur önskar
Ulrike