Långfärd till Danmark 30 juli

Denna turen har inte gjorts på många år så nu är det dags att damma av den och
paddla till grannlandet i väster. På väg över sundet stannar vi och rastar på Saltholmens
nordvästliga spets där det finns en hamn.

För mer information om turen kolla din mail eller maila langfard@kforesund.se. Det är
också dit du skickar din anmälan senast onsdagen den 27 juli.

Väl mött önskar långfärdsgruppen