Årsmöte 18 februari 2016

Alla medlemmar önskas välkomna till föreningens årsmöte som kommer
att hållas i klubbhuset torsdagen den 18 februari kl. 18.30.

Medlemmar kan lämna förslag på ärenden som ska behandlas av årsmötet.
Förslagen ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari 2016.

Välkomna önskar styrelsen