Fortsättningskurser

Beskrivningen av vad som händer vid de olika tillfällena för fortsättningskurserna är nu uppdaterad.