Långfärdsprogrammet är klart

Nu finns årets långfärdsprogram här på hemsidan. Gå in på menyn Aktiviteter och
välj sedan Långfärder.

Så fram med kalendern och skriv in alla trevliga turer du vill följa med på!