Kallelse till årsmöte

Måndagen den 24 februari kl 18.30 är alla medlemmar välkomna till föreningens årsmöte.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i klubbhuset en vecka före mötet.

Föreningen bjuder som vanligt på en enklare förtäring under kvällen.

Välkomna!