Styrelsen

Styrelsemöte eller annan styrelseaktivitet

Årsmöte

Datum: 
2022-02-16 18:30 till 21:00

Välkommen till årsmöte online på Zoom. Länken till Zoom-mötet och dagordning har skickats ut via mail. Övriga handlingar skickas via mail senast en vecka före årsmötet. I år får var och en själv stå för god mat och dryck.