Teknikträning: Landstigning på strand, sten, brygga och stege. (Anders JJ.)

Datum: 
2020-09-17 18:00 till 21:00