Säkerhetsövning i vintermundering - Johan Q

Datum: 
2020-11-07 10:00 till 13:00

Kom och öva på självräddning och kamraträddning i din vinterutrustning!
Gärna torrdräkt och tjocka vantar el dylikt som försvårar finmotorik.