Motionspaddling Martin H. öppnar

Datum: 
2019-04-16 18:00 till 20:00

Frånlandsvind - nordöstlig - relativt små vågor - väl mött!