Motionspaddling

Datum: 
2021-01-24 13:00 till 15:00

Torrdräkt obligatorisk.
Kom i tid och var redo för avfärd 13.00.
Louise