Lokal ev. hyrd för GSRT

Datum: 
2020-09-17 09:00 till 17:00

Bokning av lokal för GSRT Torbjörn Ängquist och Anders K.