Kurser

Inom klubben organiseras olika kurser för att lära dig paddling, förbättra din teknik och underhålla dina kunskaper. För intresserade finns det möjlighet, utan att vara medlem, att provpaddla eller att gå en nybörjarkurs. Efter det att man blivit medlem finns möjlighet till en fortsättningskurs. Deltagande sker helt på kursdeltagarens eget ansvar.

Kursdatum

Kursperioden maj till september. Intresseanmälan till kurserna görs via e-mejl: kurs@kforesund.se Lämna namn, telefonnummer och e-mejl, så kontaktar vi dig i god tid innan nästa kurstillfälle.d

Kursdatum för nybörjarkurser 2017 är:

Kurs 1: 22 maj, , 24 maj, 29 maj, 31 maj Kursen är full.
Kurs 2: 12 juni, 14 juni, 19 juni, 21 Juni Kursen är full.

Vi planerar att ge fler kurser under året.

Varje kurs är på fyra tillfällen kvällstid, från kl 18.00 till ca. 21.30. Kursavgiften är 2000:-, varav 500:- i anmälningsavgift. Anmälan sker till kurs@kforesund.se .

Fortsättningskurser

Fortsättningskurserna går parallellt med motionspaddlingarna på torsdagarna. De är gratis för medlemmar, men kräver att man anmäler sig till dem för varje tillfälle. Det är också ett begränsat deltagarantal per gång. Följande kurser är bl.a. planerade 2017, när de spikas så läggs de även ut i kalendern. Anmälan sker till kurs@kforesund.se .

Räddningsteknik
Avancerad Räddningssteknik
Effektiv framåtpaddling, teknikklinik
Navigering

Gästlärare

Vi kommer även i år att bjuda in gästlärare. Mer om detta senare.